𝐆𝐎̣̂𝐈 𝐗𝐀̉ 𝐁𝐈𝐎𝐓𝐈𝐍 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄𝐗𝐒

295.000  225.000 

𝐆𝐎̣̂𝐈 𝐗𝐀̉ 𝐁𝐈𝐎𝐓𝐈𝐍 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄𝐗𝐒 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐌𝐄̂̀𝐌 𝐌𝐔̛𝐎̛̣𝐓 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐑𝐔̣𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐌𝐎̣𝐂 𝐓𝐎́𝐂

𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝐁𝐈𝐎𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐎̂ Đ𝐀̣̆𝐂 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐑𝐔̣𝐍𝐆 𝐆𝐀̂́𝐏 Đ𝐎̂𝐈, 𝐌𝐄̂̀𝐌 𝐌𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐆𝐀̂́𝐏 Đ𝐎̂𝐈, 𝐀̆𝐍 Đ𝐔̛́𝐓 𝐂𝐀́𝐂 𝐌𝐀̂̃𝐔 𝐁𝐈𝐎𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐔̃.

𝐒𝐈𝐔 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 Đ𝐀𝐍𝐆 𝐆𝐀̂𝐘 𝐁𝐀̃𝐎 𝐓𝐀̣𝐈 ĐÀ NẴNG
🌸🌸🌸𝐍𝐇𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐄𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐇𝐎𝐏
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0917.054.059
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
𝐆𝐎̣̂𝐈 𝐗𝐀̉ 𝐁𝐈𝐎𝐓𝐈𝐍 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄𝐗𝐒

295.000  225.000 

0917054059